⏮Repost🔘Update: Reactie bestuur NABV.📰Interview: Wat wil die Drentse verzamelaar die tegen de NABV is nou eigenlijk?

Gepubliceerd op 4 februari 2022 om 07:00

⏮Afgelopen week heeft de NABV het bij de meeste airsofters het bericht naar buiten gebracht dat het gebruik van het overgrote gedeelte BB's niet meer gebruikt mag worden.

Nog niet heel lang geleden heeft een Speler & verzamelaar zich hard gemaakt voor een mogelijke ontheffing waarbij je de keuze zou kunnen hebben om niet meer lid te blijven van de NABV. Maar je een specifieke vergunning aan zou kunnen vragen als alternatief.

na het bericht van afgelopen week zagen wij een grote stijging in de interesse over hoe dit verhaal nu ookalweer in elkaar zat. Vandaar nu een her plaatsing van de post welke toentertijd veel stof deed op waaien.


 

⚠️Wij zijn een neutrale partij, welke in het belang van de Nederlandse airsoft communty  onder andere aandacht besteden aan dergelijke onderwerpen. Hoor en wederhoor is daar in van groot belang. Om die reden hebben wij al in een vroeg stadium om een reactie van de NABV gevraagd.

Na de publicatie van o.a. het interview met de Drentenaar werden wij als nog benaderd of wij nog open stonden voor een dergelijk gesprek.

na lang over en weer contact is het bestuur tot het volgende antwoord gekomen:


Beste (geanonimiseerd),

Namens het bestuur hierbij de reactie.

Wij begrijpen dat de minister een nieuw besluit gaat nemen. Wat de inhoud en gevolgen daarvan zijn zal nog moeten blijken. Op dit moment is er feitelijk nog niks veranderd.

Ook een uitspraak over eventuele contributie kunnen wij nog geen uitspraak over doen.

Bestuur NABV.

 

In de periode 01-12-2020 t/m 10-01-2021 zijn er 21 aanvragen gedaan voor het verkrijgen van een ontheffing(aanvragen van voor en na deze periode zijn hier niet in mee genomen)

 

 

We hebben een zeer uitgebreid interview gehad met de Drent. We begrijpen dat dit een behoorlijk stuk tekst is! Toch hebben we gekozen om het op deze manier te doen. Omdat je hierdoor alle nodige informatie te lezen krijgt waardoor je na het lezen van dit interview op een heleboel vragen een antwoord zult hebben en zal begrijpen waar het nu eigenlijk allemaal omgaat.  

Het is een onderwerp die de afgelopen periode op veel Facebook kanalen, whatsapp groepen etc. tot menig discussie heeft geleid. Ook wij hebben hier zo nu en dan wat aandacht aan besteed. Het is nogal wat, de NABV is immers de autoriteit in Nederland toch? Hun zorgen er voor dat wij kunnen Airsoften.

Klaarblijkelijk hebben best veel van deze Airsofters een uitgesproken mening over de “Verzamelaar” die tegen de NABV is. Want hij heeft zelfs een rechtszaak aangespannen toch?


Dit is ongeveer wat we gemiddeld op de social-kanalen voorbij zagen komen. Of “waar maakt hij zich druk over, die 7 tientjes per jaar”.

Onlangs (16-12-2020) heeft de raad van State een uitspraak gedaan in de zaak waarbij de 36 jarige Drentenaar in het gelijk werd gesteld. Onder andere RTV Drenthe besteedde hier al eerder aandacht aan. Daar waar eerst het overgrote gedeelte van de mensen riepen “wat een kansloze actie” en wat denkt hij hier mee te bereiken. Veranderde in een hoop geluiden als: “dit kan alleen maar negatief uitpakken voor ons” of “je hebt niks aan een ontheffing, want je mag het dan alleen verzamelen”.  

Maar hoe zit het nu eigenlijk echt? Want alleen al in de bovenstaande tekst staan al een groot aantal misvattingen. Die we uiteraard met opzet hebben benadrukt.

Al vrij vroeg zijn wij begonnen met deze kwestie te volgen. Want iemand heeft of weinig te doen of heeft wellicht toch een interessant punt? Je gaat niet zomaar een rechtszaak beginnen tegen de officier van Justitie en veiligheid?

 

Er is al een aantal keer aandacht besteed aan dit onderwerp in de media. Maar de NABV zelf heeft er nooit echt publiekelijk aandacht aan besteedt. Ondanks dat veel Airsofters het wel voorbij hebben zien komen. Is het voor vele het niet helemaal duidelijk waar het nu precies om gaat.

Mede om die reden vonden wij het tijd om de man uit Elim te interviewen. Want wie is nu eigenlijk de beste man die anoniem wilt blijven, maar toch wel wat wilt bereiken?

 

We zullen in dit item daar uitgebreid op ingaan en het verhaal nader toelichten. Uiteraard hebben we ook de NABV om een reactie gevraagd. Echter hebben we ondanks de toezegging (nog) geen reactie mogen ontvangen van het bestuur.

Maar waar moeten we beginnen? Daarvoor moeten we eigenlijk terug naar medio 2012/2013. De airsoft veteranen van nu zijn de mensen die toen al bekend waren met airsoft. En voornamelijk in België als alternatief voor o.a. paintball hiermee in aanraking zijn gekomen. Zo ook de Drentenaar die tot november 2011 werkzaam was bij defensie en sinds 2007 de sport al beoefent. En toen tevens ook al lid was van een Airsoft-team.

In 2012/2013 waren er al verschillende partijen en mensen bezig om ook airsoft in Nederland legaal te krijgen. De toenmalige minister van J&V en andere partijen stonden niet negatief tegenover het idee om airsoft in Cat.4 WWM onder te brengen. Hieronder vallen bijvoorbeeld Luchtbuksen en kruisbogen en zijn verkrijgbaar voor iedereen van 18 jaar of ouder.

 

Echter waren er wel vraagtekens over het feit dat de airsoft apparaten bijna niet van echt te onderscheiden zijn, omdat het feitelijk 1 op 1 kopieën zijn van de vuurwapen varianten. Daar speelde de NABV op dat moment op in. En pleite voor het reguleren en het toezichthouden op ontwikkeling van de sport in Nederland. Waardoor kortweg de NABV de monopolie positie kreeg die deze vandaag de dag nog steeds heeft. De NABV keurt de velden, bepaald de huidige regelgeving. En om te kunnen airsoften in Nederland moet je lid worden van de vereniging. Op dit moment kent de Nederlandse Airsoft community zo’n 20,000 leden. Welke allen lid moeten zijn (van: "een door de minister erkende vereniging RWM art 17a) in dit geval van alleen dus de NABV. Dit om de airsoft apparaten te mogen bezitten, vervoeren, aanschaffen, mee te spelen etc. Echter is het zo dat je feitelijk alleen lid bent van een belangen vereniging en je daarvan een pas hebt. Deze pas is geen ontheffing, geen verlof, geen vergunning. Het is een privilege die je hebt door dat je lid bent van de NABV.

Een groot aantal erkenningshouders waren toen al niet blij met deze ontwikkeling. Omdat zij immers vuurwapens mochten verhandelen en sommige daarbij ook al de potentie van airsoft binnen Nederland hadden gezien en Skirms organiseerde met “leen” Airsoft replica’s. En Daar kwam de NABV met regels en bepaalde eisen waar velden aan moesten voldoen.

 

Hierdoor ontstond er een dunne lijn waarbij de slager zijn eigen vlees ging keuren. De NABV bepaalde het verloop van de ontwikkeling van Airsoft binnen Nederland.

De Drentenaar is zich vanaf medio 2012 bezig gaan houden met zich zelf te ontwikkelen in de WWM en met name het vrij onbekende terrein namelijk de categorie airsoft. Anno 2021 is de Elimer zowaar een volleert jurist met de specialisatie airsoft. En hebben uitgebreid met hem gesproken.

Halverwege 2018 heeft de Drentenaar het verzoek ingediend om een ontheffing te verkrijgen.
Dit met als reden dat hij het niet eens is met feit dat de overheid je verplicht om lid te worden van een belangen vereniging. De Drent benadrukt dat hij alles behalve tegen de NABV is. Maar het louter te maken heeft met het feit dat wetten en regels door de overheid opgesteld dienen te worden. En niet door een belangen vereniging die als kern taak zou moeten hebben de belangen van haar leden te behartigen.
Hij heeft ook de NABV meermalen geholpen, zo heeft hij in het begin de fraudegevoeligheid van de laser keurstickers aangekaart bij het bestuur. Maar ook dankzij zijn onderzoek welke hij met de NABV gedeeld heeft kunnen we nu met 40mm patronen spelen.

Ook benadrukt hij dat de NABV een hoop goede dingen heeft gedaan voor de Nederlandse Airsoft community, zo hebben ze volgens zijn zeggen de sport op de kaart gezet en zich onder andere ingezet om bijvoorbeeld bepaalde dingen vorm te geven zoals het NK.

In eerste instantie werd het verzoek voor een ontheffing vrijwel direct afgewezen toen hij de ontheffingsaanvraag deed. Met als reden dat de man hiermee de NABV wilde omzeilen. Dit zijn niet de gronden waarop een dergelijk verzoek getoetst dient te worden. De Drentenaar was het hiermee oneens en heeft met een groep gelijk gestemde de handen ineen geslagen en is in hoger beroep gegaan, hij kreeg hierbij zelfs ook hulp vanuit de vuurwapen wereld. Het werd dan ook een David tegen goliath verhaal beaamd hij. Het zou uiteindelijk betekenen dat de 36 jarige man met een voorliefde voor airsoft de ministier van Justitie en veiligheid, in persoon bij de raad van State in het ongelijk wilde laten stellen.

 

En dit gebeurde onlangs dan ook. De rechter oordeelde dat de aanvraag procedure niet juist was getoetst en dat de gehele aanvraag opnieuw bekeken moet worden. In een tijdsbestek van 8 weken vanaf de uitspraak. En anders de Drentenaar alsnog zijn ontheffing zal krijgen. Of hij kan direct in beroep bij het hogere gerechtshof waarop ze dieper op de zaak in gaan. Mits de minister de criteria aan zal passen.

 

Echter mogen de eisen niet zwaarder wegen dan de huidige eisen namelijk die ook gesteld worden aan een NABV lidmaatschap, waaronder de VOG aanvraag etc. Het punt is dat er verwarring is ontstaan bij de mensen omdat er onder andere benoemd werd dat het doel is om ook de airsoftapparaten te mogen en kunnen verzamelen. Echter het voorhanden hebben en het inkopen, vervoeren en het uitoefenen van de sport valt daar ook onder. Je zou dan dus de zelfde rechten hebben als die je momenteel hebt met een NABV lidmaatschap. Alleen is een reguliere ontheffing geldig voor de duur van 5 jaar, mits de minister bij bijzondere aanvragen om een specifieke reden het termijn verkort. Echter is daar in dit geval geen sprake van. De minister kan enkel nog om een uitstel vragen voor de duur van 4 weken.

Na het vrij lange gesprek waren eigenlijk een aantal dingen vrij duidelijk.

 

De Drentenaar is iemand die de belangen voor de airsofters erg hoog heeft staan. En niets tegen de NABV heeft, alleen het huidige systeem anders zou willen zien. Hij benadrukte daarbij dat het alles behalve zijn intentie is om airsoft apparaten in cat.4 te krijgen. Omdat dan iedereen op vertoning van een ID een Airsoft apparaat kan kopen. Maar pleit voor een ontheffingsbeleid. Waardoor de overheid de rol vervult die aan hen toebehoord. Namelijk de regels opstellen en hanteren. En de NABV gewoon kan blijven bestaan. Om inderdaad de belangen te behartigen van de airsofters en evt. een adviserende rol kan spelen aangaande bepaalde zaken. Maar niet de partij is die de gehele airsoft branche in Nederland bepaald. Waardoor een ieder vrij is om een keuze te maken om contributie te betalen aan de NABV of om de BOSS trainingen te volgen om als voorbeeld te noemen.

 

Een ding is zeker, het is geen gekkie die in een opwelling tegen het huidige beleid wilde aantrappen. Maar juist iemand die zich door affiniteit met de sport en door een bepaalde achtergrond zich hard maakt voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse airsoft sport. En dat laatste is uiteindelijk wat iedere airsofter en airsoft ondernemer wilt.

 

Er is reeds een website online, hier tref je exact hoe ook jij nu al een ontheffingsaanvraag kunt doen. En tref je de de uitspraak en het antwoord op bepaalde vragen! 

Er vragen momenteel steeds meer mensen een dergelijke ontheffing aan. Dit om uiteraard de urgentie kracht bij te zetten. 

 

De NABV heeft tot op heden ons (nog) geen reactie gegeven. 

Reactie plaatsen

Reacties

Louis Benoist
3 jaar geleden

Heel goed stuk, Nederland is met zijn (vuur)wapenwetgeving veel conservatiever dan de ons omringende landen, laat staan de U.S. Het is goed dat het geheel eens tegen het licht e houden. Acties zoals de Drent doet zorgt er misschien voor dat Airsoft vrijer wordt en real steel wetten soepeler worden. Bijvoorbeeld Zwartkruitreplicas en .22 vrij...zonder Knsa en/of schietclub lidmaatschappen. Eu regelgeving zou voor ieder land hetzelfde moeten zijn en soepeler dan nu. Maar de maatschappelijke ontwikkelingen de laatste 100 jaar hebben juist geleid tot een huiverende overheid die wapens bij de burgerij juist ontmoedigen.